کویر زیباي چاه جم

چاه جام
دسامبر24

کویر زیباي چاه جم

راهنمای گردشگری بدون پاسخ

کویری زیبا با نمونه ای کم نظیر از جنگل های طاق و دریاچه نمک و رمل های ماسه ای که در فاصله ۵۰ کیلومتری شاهرود واقع شده است.

قدم زدن در رمل هاي کویري در کنار بازدید از نمکزارهاي طبیعی و یا ورق زدن ستارگان در

آسمان شب از جمله تجربیات منحصربفردي است که در کمتر جایی می توانید آن را تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>