اصطلاحات هتل ها

مارس17

شايد اين پرسش براي شما بارها پيش آمده باشد که اصطلاحاتي که آژانس هاي مسافرتي درباره هتل ها به کار مي برند به چه معنايي ميباشند؟ تفاوت FB با All در چيست؟ تفاوت تخت Twin با King در چيست؟ Resort به چه معني ميباشد؟ :ما در این مطلب شما را با انواع هتل ها آشنا می کنیم

ادامه مطلب