جنگل ابر

جنگل ابر
دسامبر24

مناطق جنگلی همواره یکی از پرطرفدارترین جاذبه هاي طبیعی براي گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل

هستند. در این جاذبه هاي خدادادي احساس نزدیکی با طبیعت را به خوبی می توان لمس کرد.

جنگل ابر پس از عبور از میان باغ هاي باصفاي بسطام و تحت تأثیر قرار گرفتن در فضاي عرفانی قطبین عالم

عرفان سلطان العارفین بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی که در 10 قرن پیش در وصف این مکان

واقع شده است . این جنگل بر « هر که در این سراي درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید » گفته است

وراي رشته کوه هاي دوردست و در امتداد قله ي 4 هزار متري شاهوار قرار دارد.

ادامه مطلب