مجن

دسامبر24

آبشار زیباي مجن در 35 کیلومتري شمال غربی شاهرود واقع شده است. این آبشار دیدنی و باصفا، یکی

از جلوه هاي طبیعی شهر مجن است. در انتهاي مجن دره اي زیبا با مناظري منحصربه فرد از کوه و دشت و

رود، قرار دارد که در فصل بهار بوي عطر گل هاي وحشی و در فصل تابستانگل هاي آفتابگردان بر زیبایی

آن می افزایند .

ادامه مطلب