کویر

چاه جام
دسامبر24

کویری زیبا با نمونه ای کم نظیر از جنگل های طاق و دریاچه نمک و رمل های ماسه ای که در فاصله ۵۰ کیلومتری شاهرود واقع شده است.

قدم زدن در رمل هاي کویري در کنار بازدید از نمکزارهاي طبیعی و یا ورق زدن ستارگان در

آسمان شب از جمله تجربیات منحصربفردي است که در کمتر جایی می توانید آن را تجربه کنید.

خارتوران
دسامبر24

خارتوران شاهرود با وسعتی بالغ بر 1.4 میلیون هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران و دومین منطقه

بیوسفر جهان مهمترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی محسوب می شود. کارشناسان جمعیت یوزهاي آسیایی

دنیا را حدود 60 قلاده ذکر می کنند که همه آن ها در ایران و بخص اعظمی در خارتوران شاهرود حضور

دارند اما آمارها نشان می دهد 25 درصد از این تعداد طی 13 سال اخیر تنها در تصادفات جاده اي (محور

تهران-مشهد) تلف شده اند. بی تردید ذخیره گاه زیست کره خارتوران شاهرود مهمترین زیستگاه این جانور در

خطر انقراض است و از همین رو حفاظت از آن همواره از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده است.