جنگل ابر

جنگل ابر
دسامبر24

مناطق جنگلی همواره یکی از پرطرفدارترین جاذبه هاي طبیعی براي گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل

هستند. در این جاذبه هاي خدادادي احساس نزدیکی با طبیعت را به خوبی می توان لمس کرد.

جنگل ابر پس از عبور از میان باغ هاي باصفاي بسطام و تحت تأثیر قرار گرفتن در فضاي عرفانی قطبین عالم

عرفان سلطان العارفین بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی که در 10 قرن پیش در وصف این مکان

واقع شده است . این جنگل بر « هر که در این سراي درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید » گفته است

وراي رشته کوه هاي دوردست و در امتداد قله ي 4 هزار متري شاهوار قرار دارد.

این جنگل با 35 هزار هکتار وسعت، قسمتی از جنگل هاي باستانی هیرکانی محسوب می شود . ارتفاع زیاد

جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما و وجود چشمه سارهاي فراوان و پوشش جنگلی

متنوع از شاخصه هاي این جنگل است.

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>