جنگل توسکستان

توسکستان
دسامبر24

جنگل توسکستان گرگان که نام خود را از روستاي توسکستان وام گرفته، یکی از زیباترین جاده هاي جنگلی

ایران را احاطه کرده و جاذبه هایی همچون گرمابدشت و آبشار توسکستان را در خود جاي داده است.

تقریبا 13 کیلومتر بعد از گرگان جاده اي به سمت جنوب منشعب می شود که به خاطر اولین روستاي این

جاده توسکستان یا توسکاستان نام گرفته، جاده اي به طول 30 کیلومتر که درراه از چندین روستا تماشایی و

ییلاقی می گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>