روستاي کویري رضاآباد

کویر رضا آباد
دسامبر24

روستاي کویري رضاآباد

راهنمای گردشگری بدون پاسخ

رضا آباد شاهرود، روستایی است در شمال منطقه پارك وحش خارتوران و از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود، در 250 کیلومتري

جنوب غربی شاهرود و 123 کیلومتري جنوب بیارجمند واقع شده است.مهم ترین جاذبه گردشگري این منطقه تپه هاي ماسه اي به

اشکال مختلف، سیاه چادر عشایري و نقوش بافته هاي زنان ایل است.

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>