معرفی شهر شاهرود

دسامبر24

معرفی شهر شاهرود

راهنمای گردشگری بدون پاسخ

در جلسه هیئت وزیران در تاریخ 23 خرداد 1386 که در سمنان بر گزار شد، این شهر به استناد ماده 8

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، به عنوان شهر نمونه گردشگري بین المللی تعیین شد.

این منطقه از شمال به استان گلستان، از جنوب به شهر دامغان از غرب به رشته کوه هاي البرز و از شرق به

استان خراسان ختم می شود. در این منطقه گردشگر می تواند جنگل هاي انبوه و زیباي شمالی مثل ابر،

اولنگ و توسکستان و به فاصله کمتر از یک ساعت کویر را تجربه کند. تجربه کوهستان، کویر و جنگل هاي

مرطوب شمالی هر سه در این منطقه امکان پذیر است.

این منطقه به طور کلی تابستان هاي ملایم و زمستان هاي سرد دارد ولی نوسانات اقلیمی در فاصله کم از

هم این منطقه را منحصر به فرد کرده است و بی شک یکی از خوش آب و هوا ترین نقاط استان سمنان

است.

عکاس: عباس رستگار

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>