کویر نمک حاج علیقلی

کویر حاج علی قلی
دسامبر24

کویر نمک حاج علیقلی

راهنمای گردشگری ۳ دیدگاه

کویر حاج علی قلی در استان سمنان واقع است. کویر حاج علی قلی با 2391 کیلومتر مربع مساحت , در جنوب شرقی شهر دامغان قرار

دارد . این کویر از جنوب به کوه هاي دولت دیار , کوه خرس و کوه ترکمن گدر از جنوب غربی به کوه هاي کوه پنج و کوه سرخ , از غرب

به دهستان فرات از شمال به کویر دامغان و از شرق به کوه اهوند محدود می شود . شیب عمومی این کویر به سمت جنوب غربی است و

بین 1050 تا 1094 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

پست ترین بخش کویر به مساحت 466 کیلومتر مربع پوشیده از نمکزاري است که به صورت نامتقارن و به صورت لوحه اي در حاشیه

جنوب غربی کویر قرار گرفته است .در حدود 60 % سطح این نمکزار از پلتفرمهاي نمکی با لابه هاي واضح پوشیده شده است . قطر

متوسط این چندوجهی ها به 125 متر میرسد. هر یک از این چندوجهی هاي بزرگ ، خود از چند وجهی هاي کوچکتري تشکیل شده

است. چندین حوزه نمکزار خیس دیگر نیز در حد شرقی و غربی نمکزار به چشم می خورد. از کویرهاي نزدیک به این منطقه می توان به

کویر دق بیارجمند در فاصله 60 کیلومتري در شرق و دشت کویر ( کویر بزرگ ) در فاصله 100 کیلوکتري در جنوب نام برد.

3 comments

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>